Afspraak maken

Ziekteverzuim

De eerste 2 jaren

Het is wettelijk bepaald dat als u een werknemer heeft die ziek is, verplicht moet betalen gedurende de eerst 2 jaar (na een wachttijd het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via het CAO kan dat afgeweken worden.  

Poortwachter

Wel is het belangrijk dat u goed in overleft blijft met uw ARBO dienst. Met name zich houden aan de verplichtingen ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter.
Daar is meer geregeld, bijvoorbeeld dat zowel de werkgever als de werknemer in overleg moeten blijven met elkaar. De treden om te komen tot een werkhervatting is zeer belangrijk. Het is zelfs in een aantal stappen als dwingend voorgeschreven.

Verzekeren

Ook betekend dit dat ziek personeel en de salarisverplichtingen gewoon doorlopen, ook terwijl er geen arbeid verricht kan worden.
Er zullen grotere ondernemingen zijn die dit risico zelf wel goed kunnen opvatten. Voor de andere ondernemingen kunnen de gevolgen van ziek personeel wel gigantisch groot zijn. Het kan daarom ook zo zijn dat verzekeren de voorkeur gaat verdienen.

Traditioneel 

Traditioneel kan u helpen met het opvangen van bepaalde risico’s.
Hier wordt een eigen risico termijn van 7 tot 14 dagen aangehouden. Ook zijn langere eisen risico termijnen ook nog mogelijk, mocht het zo zijn dat de ziekte langer duurt, kunt u voor de optie kiezen de salariskosten (voor het grootste deel) af te wentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss

Mocht het zo zijn dat u als ondernemer zeer goed in staat bent de meeste ziektegevallen te financieren, zult u er waarschijnlijk toch behoefte aan hebben een te groot ziekterverzuim te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop loss polis is het zo dat u spreekt met de verzekeraar. Zelf neemt u 70, 80, 90 en soms zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom in eigen risico.
Mocht het zo zijn dat dat ziekteverzuim in een jaar de grens overschijd, zal de verzekeraar u helpen en de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen

Juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen ontstaan de grote verschillen, de verschillen tussen verschillende verzekeraars. Dit gebeurt al helemaal wanneer er combinaties kunnen worden gemaakt met pensioenregelingen of mogelijk ‘groepsoplossingen’.
Wij kunnen u in ieder geval vertellen dat wij als adviseur, verschillende oplossingen zeer helder voor u op een rijtje zullen zetten.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door op de knop ‘Afspraak maken’ te klikken bovenaan of hier beneden. Wij helpen u heel graag verder!
afspraak maken!