Afspraak maken

Omzetverlies

Brand, storm, etc.

Wanneer er storm, brand of andere materiële oorzaak is en dat uw onderneming op halt zet dan ontstaat er ”bedrijfsschade’.  Uw kosten die u heeft lopen door, maar er wordt geen of minder omzet gemaakt om alles te financieren.

Publiekstrekkers

En wat nou als je een publiekstrekker hebt die door brandschade tijdelijk moet sluiten? Zo’n soort gebeurtenis kan zich vertonen in een winkelcentra, waarbij een slager een publiekstrekker is. Wanneer er bij u het aantal bezoekers verlagen, kan er een probleem ontstaan met u omzet  zodra die slager voor een periode moet sluiten.

Toeleveranciers

Hetzelfde geldt dan voor uw toeleveranciers. Als uw leverancier dicht moet voor een reden kan dat gevaar brengen aan uw winst. U moet er dus voor zorgen dat uw winst geen gevaar loopt.

De bedrijfsschadeverzekering

De uitkomst biedt de bedrijfsschadevergoeding aan.
De verzekerde som omsluit de vaste bedrijfskosten en vermeerderd met de netto winst.

Steeds voldoende dekking

De betekenis is dat eens per jaar bepaald moet worden hoe uw onderneming zich ontwikkelt. Gedurende een dergelijke “naverrekening” wordt er achteraf gecontroleerd wat het risico voor de verzekeraar wordt. Ook al zijn de bestaande gegevens niet altijd bij de verzekeraars bekend is, men garandeert dan ook bij schade uw (daardoor verlaagde) brutowinst te dekken. Zelfs met 30% er boven op de laatst bekende verzekerde som. Dat geeft veel rust en dat is waar wij u graag mee helpen. Het hebben van rust terwijl u een ondernemer bent.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door op de knop ‘Afspraak maken’ te klikken bovenaan of hier beneden. Wij helpen u heel graag verder!
afspraak maken!