Afspraak maken

Langdurig ziek personeel

Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft u verantwoordelijk.

Zoals u misschien weet bent u als werkgever de eerste 2 jaar van de ziekte en personeelsleden zelf verandertwoordelijk voor het betalen van loon. Dit risico heeft u ongetwijfeld vezekerd via een verzuimzekering. De vraag is wat er gebeurt wanneer een werknemer voor een lange tijd ziek en wegblijft. Vroeger betekende het simpel weg de WAO. Sinds 1 januari 2006 wordt dit geregeld via de WIA. WIA staat voor Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het betekend dus ook niet dat de WIA onder alle omstandigheden salarisbetalingen over neemt. Hen (De WIA) neemt slechts een klein gedeelte van uw zorgen over. Om te beginnen wordt er niet gekeken naar de mate waarin iemand niet meer in staat is om te werken.
Een voorbeeld:
Linda is assistente in het management met een salaris van ongeveer 50.000 euro per jaar. Door de RSI geveld meld zij zich arbeidsongeschikt. Nu blijkt Ton goed met computers overweg te kunnen, en zou zo als computer verkoper aan de slag kunnen gaan, met het zelfde salaris. Linda zou een salaris krijgen van ong. 24.000 per jaar, terwijl Ton nog een verdiencapaciteit heeft van 100%.

Lastig

Bepalen in hoeverre iemand nu nog een vergelijkbaar salaris kan verdienen is iets wat onmiddelijk op valt. Zelfs zodanig dat de betaalde werknemer niet zo makkelijk meer in een uitkeringssituatie terecht kan komen. Een beroep met een vergelijkbare salaris is sneller gevonden naarmate het salaris lager is. Dit betekend ook dat voor u als werkgever, er minder makkelijk wordt betaald aan lager personeel.

Toelatingsdrempel WIA

Overigs is de WIA toegankelijk alleen indien de werknemer een verdiencapaciteit heeft dat minder is dan 65%. Dit wil zeggen dat hij voor 35% arbeidsongeschikt is. Is het nou zo dat de verdiencapaciteit hoger is dan 65%, zult u die bepaalde werknemer gewoon in dienst moeten houden.
 
Er zijn twee mogelijkheden waar de WIA uiteen kan vallen:
1. De IVA
2. De WGA

Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt (WGA)

Blijkt het nou dat iemand een verdiencapaciteit te hebben dat minder is dan 65%, kan de werknemer gewoon een beroep gaan doen met de WGA. Wat er gebeurt is hij/zij ontvangt een uitkering van 75% van het laatste salaris gerdurende 2 maanden. Hierna wordt dit 70%. De duur van zo’n uitkering is maximaal 38 maanden. Na die 38 maanden volt de ‘vervolguitkering’. Het wordt minder dan 50% van de ‘verdiencapaciteit’,  en de vervolguitkering wordt gebaseerd op het minimum loon en het percentage ongeschiktheid.

Volledig arbeidsongeschikt (IVA)

Een werknemer is uitsluitend volledig arbeidsongeschikt, indien de verdiencapaciteit zelfs minder is dan 20%. Dit betekend in de praktijk dat een werknemer die hoger betaald wordt in een nieuwe functie, 80% meer aan inkomen zou moeten inleveren. Voor een lager betaalde werknemer betekend dit dat hij arbeidsongeschikt is, dat er geen enkel werk meer kan worden gevonden.
Binnen de IVA bedraagt de uitkering 75% van het loon dat het laatst verdient was. Deze uitkering geld tot de 65 jarige leeftijd. Dit is overigs wel aan een bovengrens gebonden.
De WIA gaat er echter van uit dat het verdiencapaciteit van 65% of meer de werknemers gewoon in dienst houd.
Is de verdiencapaciteit meer dan 20% maar minder dan 65%, zult u de werknemer gewoon actief moeten begleiden bij de reintegratie. De kosten hiervan zijn voor u.

Verzekeren

Er zijn heel veel verschillende verzekeringsoplossingen. Al helemaal in de combinatie met het verzekeren van ziekteveruim.
Wat wel blijkt uit bovenstaande informatie, is dat de WIA stevige gevolgen kan hebben voor uw liquiditeit. We gaan graag met u in gesprek om er dieper op in te gaan en u te begeleiden.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door op de knop ‘Afspraak maken’ te klikken bovenaan of hier beneden. Wij helpen u heel graag verder!
afspraak maken!