Afspraak maken

Pensioen

Particulier pensioen

Voor een groot deel van mensen gelden dat zij recht hebben op een AOW, zodra ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Verder zijn er wel spelregels m.b.t de duratie dat men in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt.

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering?

Voor alleenstaande is het AOW-pensioen ongveveer 70% van het netto minimumloon. Alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 ontvangen een toeslag, waardoor hun AOW-pensioen op 90% terecht komt. Gehuwde of samenwonenden ontvangen ieder 50% van het minimum loon samen is dat natuurlijk 100%.

Meer inkomen

 Er bestaan drie manieren om zeker te zijn om niet alleen van AOW afhankelijk te zijn.
Via de werkgever pensioen opbouwen. Dat zijn vak verplichte regelingen, waarbij de premie die in rekening word gebracht afhangt van uw inkomen, waarbij de uitkomst afhankelijk wordtnvan het resultaat van beleggingen.
Zelf extra sparen via’ lijfrente’. Hiermee gaat u als het ware scheiden van uw huidige inkomen(voordat er belasting op wordt geheven) over naar de periode dat u met pensioen gaat.  Een interessante methode waar u voldoende over houdt.
Zelf sparen op een spaar of beleggingsrekening.

 

Minder lasten

Met deze methode kunt u zorgen voor meer inkomen, maar u zou ook kunnen kiezen om tegen die tijd minder kosten te hebben. Daarbij kunt u denken aan een eigen huis met een hypotheek die  helemaal is afgelost tegen de tijd dat u met pensioen bent. Dit is erg gevoelige materie.
de fiscus daar veel goed aan vinden, maar kijkt wel over uw schouder mee. Besef krijgen is heel belangrijk, daarmee gaan we u helpen. Dat is ons vak.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door op de knop ‘Afspraak maken’ te klikken bovenaan of hier beneden. Wij helpen u heel graag verder!
afspraak maken!