Afspraak maken

Pensioen

Pensioen

Ook bij een ondernemer komt er een moment wanneer het “grote genieten” begint. De onderneming wordt dan overgedragen aan de opvolger en vanaf dat moment valt het inkomen weg van uw onderneming. Maar hoe wordt uw pensioen gefinancierd?

Verkoopwaarde van de onderneming

Voor een bepaald aantal ondernemers is de verkoopwaarde van een vast onderdeel van het pensioen: voorraden, panden en debiteuren kunnen een verkoopwaarde hebben. Het is ook voorhand te zeggen hoe groot de waarde is.
Het hangt echter echt af van de verkoop. Evenwel kan de verkoopwaarde van de onderneming een groot onderdeel uitmaken pensioenkapitaal die nodig is.

FOR

De overheid heeft een aantal jaren geleden voor de (IB-)ondernemer de FOR (fiscaal Oudedags Reserve) in geroepen. Daarmee wordt bedoeld een fiscale gelegenheid om een deel van de winst te reserveren op een “oude dag”. Dat is een fantastische mogelijkheid om pensioenvermogen op te bouwen, en het scheelt ook meteen inkomstenbelasting.
Jammer genoeg leren ze in de praktijk dat de meeste ondernemers hun FOR niet reserveren en meestal wordt de belastingvoordeel daarvan dan ook in hun eigen onderneming belegd. Het tweede nadeel is dat het via de FOR opstellen van “oudedags vermogen” begrensd wordt door de hoogte van het ondernemingsvermogen. Jammer genoeg is het zo dat als je niet een “rijke” onderneming hebt dat je niet echt goed mee kan doen aan de FOR.
Lijfrenteverzekering / pensioenverzekering
Er is natuurlijk een mogelijkheid om u van uw oudedagsinkomen te verzekeren. Dit is ook een veel gebruikte mogelijkheid, omdat het de meeste zekerheid geeft.
De lijfrente- en pensioenverzekering zijn gebaseerd op een overeenkomst tussen u en de verzekeraar, waarbij u iedere jaar een bepaald bedrag inlegt waarmee de  verzekeraar daar tegenover uw pensioenuitkering verzekert.
Deze inleg is gewoonlijk fiscaal aftrekbaar, terwijl er  strakke regels voor gelden. Des te hoger de jaarlijkse inleg, de te meer oudedagsinkomen.

 

Gefacilieerd banksparen

Ter vervanging van premies te betalen aan een verzekeringmaatschappij staat de overheid ook toe dat ondernemers hun pensioen bij elkaar spaart door middel van een bankrekening. Dit is een vrij bijzondere bankrekening want terwijl de gespaarde bedragen pas weer opgenomen kunnen worden vanaf die pensioendatum. Wat betreft de aftrekbaarheid geldt er dezelfde spelregels voor als de lijfrenteverzekering.
Een voordeel dat lijfrentesparen via een verzekering kan brengen is dat verzekeringmaatschappijen de mogelijkheid hebben om de eind kapitein keihard te garanderen. Dit geeft dan zekerheid, daar staat het dan parallel van. Dat via banksparen de kosten veel lager liggen. Wat op voorkeur ligt is erg adviesgevoelig.

Rendementen

Bij lijfrentesparen is er met name de premies aftrekken van de huidige belastingschijf, waar je ze later laat belasten in een lager belastingschijf. Je bent dus aan het spelen met het verschil in belastingdruk, maar zou dat interessant zijn, staat er een hele omvang aan lijfrentemogelijkheden voor klaar.

Accountant

Wij hebben een voorstel voor u. Wij willen met u samen een “oudedags plan” opstellen en dat samen met uw accountant te toetsen op redelijkheid om u inzicht te geven.
Wij hebben een tip en dat is dat u als ondernemer niet lang moet wachten hiermee. Wanneer je 62 bent, zijn er weinig mogelijkheden over en overigens iemand die er vroeg mee begint kan de potentiële last over een lange periode verspreiden.

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door op de knop ‘Afspraak maken’ te klikken bovenaan of hier beneden. Wij helpen u heel graag verder!
afspraak maken!